Mikä on GPS - Purjehdus- ja venesovellus GPS
Apuviivat

Mikä on GPS?

Mitä GPS tarkoittaa?

Miten GPS toimii?

Kuka keksi GPS: n?

Mihin GPS:ää käytetään?

GPS on yksi monista GNSS-järjestelmistä, jotka tarjoavat paikannus-, navigointi- ja ajoitusmittaustietoja. Sitä operoi Yhdysvaltain avaruusvoimat, mutta se on saatavilla kaikkialla maailmassa.

GPS on satelliittipohjainen navigointijärjestelmä, joka tarjoaa käyttäjille paikannusnavigointi- ja ajoituspalveluja maailmanlaajuisesti. GPS:ää voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin, kuten navigointiin, maanmittaukseen ja ajan synkronointiin. Se on satelliittipohjainen navigointijärjestelmä, jota käytetään määrittämään laitteen tarkka sijainti maan pinnalla tai sen yläpuolella. GPS on yksi ensimmäisistä satelliittipaikannusjärjestelmistä, mikä on tehnyt siitä välttämättömän maailmanlaajuisesti tehdylle työlle, kuten meri-GPS: lle, maanmittaukselle, puolustukselle, autonomisille ajoneuvoille ja maataloudelle.

Mitä GPS tarkoittaa?

GPS on lyhenne sanoista Global Positioning System. Se on satelliittien tähtikuvio, joka kiertää maata, joten niitä voidaan käyttää määrittämään sijainti maan pinnalla. Termiä GPS voidaan käyttää myös kuvaamaan itse paikannusjärjestelmää, kuten puhelimesi sisäänrakennettua GPS:ää, jota voidaan käyttää GPS-sijainnin paikantamiseen savvy navvy veneilysovellus.

Miten GPS toimii?

GPS-vastaanottimet laskevat sijaintinsa mittaamalla ajan, joka kuluu signaalin saavuttamiseen neljästä tai useammasta satelliitista. Aikaviivettä käytetään laskemaan etäisyys kuhunkin satelliittiin. Vastaanottaja käyttää sitten näitä tietoja kolmiomittaukseen sijaintinsa. GPS-vastaanottimia voidaan käyttää myös ajan ja nopeuden laskemiseen.

Kirjailija: Paulsava

Kuten muutkin GNSS-tähtikuvioiden infrastruktuurit, GPS sisältää kolme pääelementtiä. Nämä ovat:

  1. Avaruus-elementti
  2. Ohjauselementti
  3. Käyttäjän elementti

Avaruussegmenttiin kuuluu yli kolmekymmentä satelliittia, jotka kiertävät planeettaa kahdesti päivässä lähettäen radiosignaaleja maan asemien ohjaamiseksi ja valvomiseksi sekä käyttäjille satelliittipaikannuksen kautta. Nämä satelliitit lähettävät tarkkoja ajoitussignaaleja, joiden avulla GPS-vastaanottimet voivat laskea sijaintinsa. GPS-vastaanottimet käyttävät satelliittien signaaleja sijaintinsa laskemiseen. Vastaanottimet voivat laskea sijaintinsa muutaman metrin tarkkuudella, mikä tekee GPS: stä kätevän työkalun navigointiin.

Ohjaussegmentti käyttää pää- ja varaohjausasemia, jotka on omistettu varmistamaan, että GPS-satelliitit ovat hyvässä kunnossa, kiertävät oikein ja säilyttävät tarkat kellot. Näiden asemien sanotaan olevan kriittisiä GPS-mittausten tarkkuuden kannalta maailmanlaajuisesti.

Käyttäjäsegmentti kapseloi kaikki, jotka luottavat GPS-satelliittiin mittauksissa.

Kuka keksi GPS: n?

Maailmanlaajuisen paikannusjärjestelmän keksi Yhdysvaltain puolustusministeriö vuonna 1973, joka on Yhdysvaltain asevoimien osasto. Vaikka SEN on perustanut Yhdysvaltalainen GPS, se on saatavilla kaikkialla maailmassa.

Mihin GPS:ää käytetään?

GPS: ää käytetään yleisimmin navigointiin ja seurantaan monenlaisissa sovelluksissa, esimerkiksi autonomiset ajoneuvot käyttävät GPS: ää auttaakseen heitä pysymään oikealla kaistalla, UAV: t käyttävät sitä tietyn sijainnin ylläpitämiseen, maanmittarit vaativat GPS: ää tutkimusten suorittamiseen, viljelijät seuraavat sadon istutusta, retkeilijät käyttävät GPS-seurantalaitetta varmistaakseen, että he pysyvät reitillä eivätkä eksy, ja merimiehet käyttävät veneen GPS: ää tarkan koordinaattinsa määrittämiseen, kun taas merimiehet käyttävät veneen GPS: ää tarkan koordinaattinsa määrittämiseen, kun taas merimiehet käyttävät veneen GPS: ää tarkan koordinaattinsa määrittämiseen, kun taas maanviljelijät seuraavat sadon istuttamista, retkeilijät käyttävät GPS-seurantalaitetta varmistaakseen, että he pysyvät reitillä eivätkä eksy, ja merimiehet käyttävät veneen GPS: ää tarkan koordinaattinsa määrittämiseen, kun taas merimiehet käyttävät veneen GPS: ää tarkan koordinaattinsa määrittämiseen, kun taas merellä.

GPS-vastaanottimet voidaan asentaa ajoneuvoihin, veneisiin, lentokoneisiin, kämmenlaitteisiin ja jopa kelloihin. GPS voidaan myös sisällyttää yhdeksi monista paikannusjärjestelmistä, esimerkiksi offshore-tukialuksiin, usein vaaditaan, että aluksella on jopa 3 itsenäistä paikannusjärjestelmää turvallisuuden vuoksi, joista GPS on yksi niistä.

savvy navvy - veneen gps-sovellus


savvy navvy, veneilysovellus, joka yhdistää kaikki olennaiset meritiedot yhteen paikkaan. Sisältää maailmanlaajuiset kaaviot, tuuli- ja sääennusteet, vuorovesikaaviot, GPS-seurannan, automaattisen sääreitityksen sekä venesatama- ja ankkuripaikkatiedot. Se on kuin Google Maps veneille.

Oletko innostunut nousemaan veteen? Aloita ilmainen kokeilu jo tänään.